BBS 3000 Mikrofalowy
sterylizator parowy

BBS 3000 Mikrofalowy<br />sterylizator parowy
  • Sterylizacja 6 butelek lub 4 butelek z akcesoriami.
  • Szybka sterylizacja w 5 minut.
  • Schładzanie w 2 minuty po dezynfekcji.

Przed zastosowaniem przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.