BBS 3000 Mikrofalowy
sterylizator parowy

BBS 3000 Mikrofalowy<br />sterylizator parowy
  • Sterylizacja 6 butelek lub 4 butelek z akcesoriami.

  • Szybka sterylizacja w 5 minut.

  • Schładzanie w 2 minuty po dezynfekcji.


Przed zastosowaniem przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.